Jag har valt att vara mänsklig och coachar med framtidsfokus, person-centrering och helhetscoaching utgående från kundens behov, min kompetens och erfarenhet.

FRAMTIDSFOKUS, ”dancing in the moment”.

PERSONCENTRERING, jag vill möta och bemöta människor och stöda i att leva tryggt i en ständigt föränderlig värld.

HELHETSCOACHING, hela tiden reflektera omvärlden för att hjälpa till att skapa värde för person och organisation med fokus på goda resultat och välmående.

VIKTIGT FÖR MIG SOM DIN COACH ÄR FÖRTROENDE

  • ÖPPENHET OCH ÄRLIGHET, jag säger det jag menar och menar det jag säger
  • TROVÄRDIGHET, du kan lita på det jag säger, min coaching baserar sig på etik och forskning
  • DELAR GÄRNA MED MIG, av kunskap och erfarenhet
  • ALLA ÄR LIKA VÄRDA, jämställdhet, respekt och rättvisa, vi finns till för varandra på din resa
  • ÄR MIG SJÄLV, med styrkor och brister, tillsammans är vi starka
  • TAR GÄRNA RESPONS, vill gärna höra din upplevelse och det som är viktigt för dig

Bekanta dig närmare med min anpassningsbara ”Coaching modell”