FÖRMÅGA ATT VERKSTÄLLA

Coacha kunden till goda resultat och välmående. Utveckla styrka att handla och verkställa mål.

TANKEUTVECKLING

Coacha kunden till framtids-fokuserad tankeutveckling. Utveckla förståelse för helheter, ökad självinsikt och höja självförtroende.

MÖTA och BEMÖTA

Coacha kunden i stunden som empatisk partner. Utveckla känslans och upplevelsens betydelse samt värdet av att ”vara det bästa av sig själv”

Modell för coaching mot en human framtid