Coaching
för en
Human Framtid

Monica Niemi
Riverside Consulting Oy

Coach på din väg

Jag är mänsklig och coachar med framtidsfokus, person-centrering och helhetsperspektiv utgående från kundens behov, min kompetens och erfarenhet.

Varför Monica?

Monica enligt medarbetare, samarbetsparter och kunder. Upplevelser från vardagen.

Coaching modell

Modell för coaching mot en Human Framtid stöder förmågan att verkställa mål, framtidsfokuserad tankeutveckling samt vikten av humana möten.

Mitt motto: ”Tro på det du gör och gör det du tror på”