Jag coachar kunden i stunden utgående från värderingar, förtroende och mänsklighet. Jag vill se personer, team och grupper lyckas med sitt arbete och uppnå sina mål. Jag tror att människan är som bäst då hen kan vara sig själv, är medveten om sina styrkor och gör sådant som känns meningsfullt. Mitt mål som coach är att hjälpa personer, team och grupper att ”vara det bästa av sig själv”.

Jag är Certifierad Professionell Coach (ACC examen 2014, 2017 och 2020, International Coach Federation ICF), ICF är den internationella branchorganisationen för professionella coachar som globalt säkerställer kvaliteten i linje med sina grundkompetenser och etiska riktlinjer.

Volition Booster coach 2016, handlar om förmågan att verkställa mål enligt PhD Ria Parppeis modell.

MSc, Organizational Development & HR, Manhattanville College, New York, 2001

Sjukskötare, Hälsovårdare och Företagshälsovårdare, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut och Työterveyslaitos 1976-1985.

Jag har senast arbetat som Utvecklingschef och Intern Coach på Folkhälsan år 2001-2019.

Nu har jag mitt eget företag Riverside Consulting Oy. Jag erbjuder coaching och stöd inom organisationsutveckling för personer, team och grupper i ledande ställning främst inom hälsovårdssektorn.

Utgående från kundens behov erbjuder jag också föreläsningar, workshops och mentor- coaching.

Hör av dig om du vill veta mera…