TOIMEENPANON TAIDON PARANTAMINEN

Päämääränä tavoitteiden saavuttaminen ja hyvinvoinnin parantaminen toimeenpanokykyä vahvistamalla.

AJATTELUN KEHITTÄMINEN

Kehittää kokonaisuuksien ymmärtämistä, auttaa syvempään itsetietoisuuteen ja parantaa itseluottamusta.

IHMISEN KOHTAAMINEN

Kehittää empaattisia kykyjä. Auttaa ymmärtämään tunteen ja kokemuksen merkitystä sekä löytää oma paras itsensä

Coaching-malli kohti Inhimillistä Tulevaisuutta